Profil firmy

KOSING.CZ s.r.o.

Sídlo: Nábřežní 4/90,  Praha 5 – Smíchov CZ 150 00

IČ: 28497813 DIČ: CZ28497813

E–mail: kosing@kosing.cz

kancelář : Holečkova 31, 150 00 Praha 5 Smíchov

mobil: +420 603 438 433

Převažující obor:

stavební a technický dozor, koordinátor BOZP a PO, projekt management, pozemní stavby, inženýrské sítě, znalecké posudky cen nemovitostí

Jednatel a ředitel firmy:

Tomáš Kosek

Historie společnosti:

Společnost KOSING.CZ s r.o. vznikla v roce 2008 jako nástupnická organizace sdružení podnikatelů Inženýrská a znalecká kancelář, působící na stavebním trhu od roku 1992. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 145952

Náplň činnosti:

Po celou dobu svého působení se společnost KOSING.CZ s r.o. zabývá zajišťováním komplexního stavebního a investičního servisu, který v sobě zahrnuje :
Realitní činnost při vytipování vhodné nemovitosti, její technické zajištění, zjištění vlastníků a zahájení jednání s nimi.
Zajištění veškerých podkladů pro sepsání kupní nebo nájemní smlouvy, znalecké posudky o ceně nemovitostí.                                                        
Zajištění geodetického zaměření, hydrogeologického a radonového průzkumu.
Zpracování veškeré podpůrné dokumentace a studií ( hlukové studie, studie vlivu na životní prostředí apod. ) včetně kompletního projednání.
Zpracování kompletní projektové dokumentace od studie do prováděcího projektu, autorské dozory.
Inženýrská činnost při získání územního, vodoprávního a stavebního povolení.
Technické a stavební dozory investora a zajištění všech náležitostí pro kolaudaci stavby.
Znalecké posudky cen nemovitostí včetně právního servisu spojeného s převody nemovitostí.
Výkon koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP.

Vaše investiční záměry je tedy naše společnost schopna realizovat od prvotního návrhu až po dodávky staveb na klíč, kde realizaci stavebních dodávek mohou zajišťovat smluvní partneři ve všech oborech pozemních, inženýrských a silničních staveb. Výstavba tak probíhá formou komplexního inženýringu na celou investiční akci. Naše společnost provádí technický dozor investora a nestranný dohled na akcích ve výstavbě, kde hájí zájmy investora v jednáních s jeho dodavateli. Těžištěm práce firmy zůstává zejména v provádění technických dozorů investora a inženýrské činnosti, dále je díky svému týmu spolupracujícímu se zkušenými specialisty ve svých oborech schopna zajistit zpracování projektové dokumentace od prvotní architektonické studie k prováděcí dokumentaci.
Skutečnost, že firma zajišťuje vlastními silami i projektovou činnost, je garancí operativnosti a rychlosti v jednání s úřady a zapracování případných požadavků přímo do projektové dokumentace bez zbytečných průtahů.
Firma má dnes ve svých řadách pět stálých pracovníků, kteří tvoří sehraný tým o velikosti, která je početně optimální pro vzájemnou koordinaci prací na projektu. Dále spolupracuje s externími firmami na zajištění vysoce specializovaných požadavků . Pružné řízení tohoto kolektivu umožňuje v krátkých časových intervalech zapracovávat případné podněty investora.